Tietomallintamisen hyödyt talonrakennustyömaalla

Talonrakennushankkeet voivat yllättää työläydellään ja koetella itse kutakin: rakennusvirheet, epäselvät suunnitelmat, kommunikaatio-ongelmat ja kustannusten ylittyminen reilusti huolimattoman suunnittelun vuoksi ovat ongelmia, joihin kuka tahansa...

BIM vs CAD – Mitä eroa niillä on?

BIM (tietomallinnus) ja CAD (tietokoneavusteinen suunnittelu) ovat tuttuja termejä monille rakennusalalla työskenteleville. Kummallakin voidaan luoda rakennuksista suunnitelmia digitaalisessa muodossa, mutta niiden käyttötarkoitukset ja roolit ovat erilaiset. Tässä...