Oli kyseessä oma ensiasunto, tapahtumapaikka tai julkinen rakennus, 3D-mallinnus on erittäin tärkeä osa kaikkia rakennusprojekteja. 3D-mallinnuksen avulla sekä rakennusalan asiantuntijat että asiakkaat saavat paremman käsityksen muun muassa siitä, kuinka paljon aikaa, rahaa, ja muita resursseja projektiin tullaan tarvitsemaan.

Tässä artikkelissa tutustutaankin 3D-mallinnuksen hyötyihin rakennushankkeessa asiakkaiden ja rakennusalan ammattilaisten näkökulmasta.

 

3D-mallinnus helpottaa kaikkien ammattilaisten työtä ja varmistaa onnistuneen rakennusprojektin

Kun suunnitellaan nykyaikaisia rakennuksia, on 3D-mallinnus arkkitehdille merkittävässä asemassa. Kolmiulotteisen mallin suurin hyöty perinteiseen 2D-suunnitelmaan verrattuna on suunnitteluvaiheen tehostuminen ja laadun paraneminen. Ylimääräisiä työvaiheita karsiutuu pois, jolloin ajan ja muiden resurssien säästöstä hyötyvät sekä arkkitehti että muut rakennusprojektin osapuolet ja asiakas.

3D-mallinnuksen avulla arkkitehdin on helpompaa suunnitella rakenteellisesti kestävämpiä rakennuksia. Esimerkiksi kolmiulotteisiin BIM-tietomalleihin saadaan mahdutettua informaatiota myös vaikkapa luonnonvoimista, rakenteiden materiaaleista ja osien yhteydestä toisiinsa. Tämän ansiosta arkkitehdit ja insinöörit pystyvät huomaamaan mahdolliset puutteet ja korjaamaan suunnitelmaa ajoissa.

Kun arkkitehti käyttää digitaalista 3D-mallia rakennushankkeesta, se hyödyttää kaikkia projektin osapuolia. Malli päivittyy reaaliajassa, jolloin kaikki toimijat voivat huomioida muutokset suunnitelmassa. 3D-mallit ovat myös helposti ymmärrettäviä ja niitä on helppo analysoida. Yksityiskohtia voidaan tarkastella, ja rakennuksesta hahmotetaan kokonaiskuva, mikä edesauttaa rakennusprojektin onnistumista.

Arkkitehdin kohdalla 3D-suunnittelu tuo työhön myös kaivattua vapautta ja luovuutta. Yksittäisiä osia on helppo siirrellä ja materiaalien muokkaus onnistuu vaivatta verrattuna perinteisten piirustusten tekoon. Arkkitehti voi havainnoida rakennuksen tunnelmaa ja yksityiskohtia realistisessa valaistuksessa ja simuloida erilaisia skenaarioita, jolloin kaikki projektin osa-alueet estetiikasta toiminnallisuuteen voidaan huomioida.

 

Visualisoi unelmaprojektisi ennen rakennuttamista

Yksityishenkilöille talon rakentaminen on vaativa ja aikaa vievä prosessi – voi viedä vuosia, ennen kuin unelmakodistaan pääsee nauttimaan ja sisustusta suunnittelemaan. Samalla tavalla yritysasiakkaiden voi olla vaikeaa ymmärtää rakennusprojektin todellista luonnetta perinteisistä pohjapiirustuksista tai CAD-kuvista.

Vaikka CAD-kuvista hahmottuukin hyvin vaikkapa asunnon pohjakuva tai julkisivu, ei todellisia mittasuhteita tai tunnelmaa pääse havainnoimaan. Kolmiulotteisen mallin avulla varmistut asiakkaana siitä, että unelmakotisi, liiketilasi tai muu rakennusprojekti tulee vastaamaan visiotasi.

3D-malli voidaan luoda asiakkaan omista luonnoksista. Ammattilaisten käsissä syntyy realistisia, digitaalisia tiloja, jotka ovat helppoja ymmärtää ja joissa vaikkapa materiaalit ovat helposti vaihdeltavissa. Arkkitehti voi esittää omia ideoitaan ja suunnitelmiaan selkeinä, valokuvamaisen tarkkoina kokonaisuuksina, jolloin asiakas hahmottaa tulevan rakennuksen tai sisätilan huomattavasti paremmin ja voi olla varma valinnoistaan. 3D-malleissa rakennus voidaan kuvata aidossa ympäristössään – jos sijainti ei miellytäkään, suunnitteluvaiheessa voidaan jopa vaihtaa rakennuksen paikkaa!

 

Säästä aikaa ja rahaa 3D- ja VR-malleilla

Uutena ominaisuutena rakennusten ja sisätilojen 3D-mallinnuksessa on sen yhdistäminen virtuaalitodellisuuteen. VR-tilassa asiakas voi liki kirjaimellisesti kävellä tulevan asuntonsa tai liiketilansa sisällä ennen kuin rakentaminen on edes alkanutkaan; mittasuhteet, sisustusratkaisut ja tila kokonaisuudessaan on VR-mallissa vielä tavallista 3D-malliakin paremmin aistittavissa.

VR- ja 3D-mallinnuksen hyödyt ovat moninaiset; yksi tärkeä hyöty on myös se, että aikaa, rahaa ja vaivaa säästyy huomattavasti. 3D-mallin muokkaaminen suunnitteluvaiheessa tulee huomattavasti edullisemmaksi verrattuna siihen, että muutoksia tehtäisiin lennosta rakennusvaiheessa. Kun oman projektin lopputulos on kirkkaammin selvillä, vältytään myös mitä todennäköisimmin kalliilta jatkoremonteilta.

Tutustu Treedeen Siheyuan SKANDI1:n VR-malliin tästä ja inspiroidu 3D-mallinnuksesta.

BIM eli tietomallinnus käytännössä, Siheyuan SKAND1

Lopuksi

3D-mallintaminen auttaa kaikkia rakennuksen osapuolia. Arkkitehdeillä on laajempi suunnitteluvapaus, ja myös heidän on helpompaa huomata suunnittelun ongelmakohdat 3D-mallista. Rakennusvaiheessa urakoitsijan ja muiden osapuolten on helpompi kommunikoida toivottu lopputulos kaikille työntekijöille.

3D-mallinnus myös auttaa yksityisasiakkaita visualisoimaan unelmakotinsa ennen sen rakentamista, mikä vahvistaa luottoa projektin onnistumiseen. 3D-malleilla varmistetaan, että lopputuote täyttää kaikki odotukset eikä rakennusprosessin aikana tai jälkeen tule ikäviä yllätyksiä.

Onnistunut mallinnus vaatii kuitenkin alan asiantuntijan: investoiminen korkealaatuisiin, ammattilaisten luomiin malleihin on kannattava valinta, jolla on pitkäkestoisia etuja. Kun projektissa hyödynnetään tietokoneavusteista kolmiulotteista suunnittelua alusta alkaen, rakennuskustannuksia saadaan vähennettyä ja aikaa säästettyä.

Koe rakentamaton tilasi etukäteen ja varmista projektisi onnistuneisuus Treedeen avulla – ota yhteyttä jo tänään.