Tietomallinnus (BIM) on eri rakentamisen asiantuntijoiden hyödyntämä prosessi, jota käytetään monipuolisesti suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Tietomalli on rakennusten tietojen yhtenäinen ja yhdistetty tietokanta, minkä ansiosta kaikki voivat käyttää samaa lähdettä. Tietomallinnusten ansiosta rakentaminen ja sen suunnittelu, käyttö ja ylläpito onnistuu paremmin ja saumattomammin perinteisiin menetelmiin verrattuna.

 

BIM tarkoittaa rakennuksen tietomallintamista

BIM on lyhenne englannin kielen sanoista Building Information Modeling, mutta Suomessa tästä voidaan käyttää myös termejä tietomallintaminen tai tietomalli. Yksinkertaistettuna tietomallintaminen viittaa prosessiin, jossa hallitaan ja visualisoidaan digitaalista, rakentamiseen liittyvää tietoa. Prosessin tuloksena syntyy digitaalinen rakennuksen tietomalli eli BIM-malli, joka on kolmiulotteinen (3D-) esitys kaikista rakennuksen komponenteista, joihin sisältyvät niin rakenneosat ja sähkösuunnitelma kuin myös rakennuksen LVI-järjestelmät.

Tietomallintamisen tavoitteena on luoda kattava tietoresurssi, jota kaikki rakennuksen ylläpitoon, suunnitteluun, käyttöön ja rakentamisen johtamiseen osallistuvat voivat käyttää koko rakennuksen koko elinkaaren ajan. Digitaalisen mallin avulla voidaan tarkastella rakennusta hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, jolloin puutteet tai muut muutostarpeet huomataan ajoissa. Näin säästyy vaivaa, aikaa ja rahaa.

 

Mitkä ovat tietomallintamisen hyödyt ja keitä se hyödyttää?

Tiivistettynä voidaan sanoa, että BIM:illä on kolme tärkeää pääkäyttäjäryhmää:

  • Arkkitehdit
  • Insinöörit
  • Rakennuksen omistajat ja rakennuttajat

BIM mahdollistaa reaaliaikaisen yhteistyön näiden kaikkien osapuolten välillä. Tietomallinnuksen avulla esimerkiksi arkkitehdit hahmottavat paremmin, miltä rakennus näyttää ja miten se käyttäytyy. Rakennusinsinöörit taas hyödyntävät BIM-tekniikkaa ymmärtääkseen, miten rakennuksen eri osat toimivat yhdessä toisiinsa nähden, ja mitä tapahtuu, jos jokin osa hajoaa. Rakennuksen tietomalli myös auttaa insinöörejä hahmottamaan, miten se reagoi erilaisiin luonnonvoimiin, kuten tuuleen tai maanjäristyksiin.

Tietomalleja voidaan käyttää (rakennus-)suunnitelmien dokumentaatioon, mikä auttaa urakoitsijoita ja muita rakennusprojektin työntekijöitä ymmärtämään, mitä on tehtävä rakennusprojektin alkaessa. BIM-malleista voivat hyötyä myös esimerkiksi alihankkijat tai jopa yksityiset asiakkaat, jotka haluavat havainnoida tulevaa kotiaan ennen sen valmistumista.

Tietomallintamisen ansiosta kaikkien osastojen ja tiimien jäsenet näkevät prosessin aikana tehdyt muutokset samanaikaisesti, ja kommunikaatio on sujuvampaa. Muutokset ovat myös helpommin jäljitettävissä, ja ne voidaan huomioida useissa eri projektiasiakirjoissa sekä mahdollisissa niihin liittyvissä piirustuksissa.

 

Miten BIM toimii?

Ilmeinen ja yleinen käyttökohde on rakentaminen, jossa rakennuksen 3D-malli auttaa hahmottamaan projektin kokonaisvaltaisesti ja kommunikoimaan tavoitteet kaikille toimijoille. Tietomallinnuksen avulla voidaan suunnitella myös muun muassa teitä, siltoja tai muuta infrastruktuuria, kuten vesi- tai sähköjärjestelmiä.

Prosessina BIM on iteratiivinen, eli se on toistuvaa toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietomallinnuksesta on hyötyä rakennuksen koko elinkaaren ajan; sitä käytetään siis muuallakin kuin rakennusprosessin suunnitteluvaiheessa – esimerkiksi rakentamisen edistymisen seurannassa. Tietomallin pohjalta urakoitsijat voivat seurata aikataulussa pysymistä ja tavoitteiden saavuttamista – ja tehdä niihin muutoksia ongelmien tai viivästysten ilmetessä.

Alla oleva esimerkki havainnollistaa mikä on BIM ja miten se voisi toimia käytännössä. Esimerkkitilanteessa arkkitehti on luonut talosta 3D-mallin Revit-ohjelmistolla ja lisännyt siihen pohjapiirrokset, jotta kaikki osapuolet saavat tarkan kuvan rakennuksesta. Muut osapuolet ja eri alojen asiantuntijat voivat muokata mallia tai lisätä erityishuomioita esimerkiksi eristyksiin tai valaistuksen toteuttamiseen liittyen.

 

BIM eli tietomallinnus käytännössä, Siheyuan SKAND1 BIM eli tietomallinnus käytännössä, Siheyuan SKAND1BIM eli tietomallinnus käytännössä, Siheyuan SKAND1

Lopuksi

Oli kyseessä sitten monimutkaisempi asuinrakennus, sähköjärjestelmät tai pienempi remonttiprojekti, BIM on erittäin tärkeä työkalu kaikissa rakennusprojekteissa. BIM:in ansiosta kaikki projektin osallistujat näkevät tärkeät tiedot koko prosessin ajan, ja näin ongelmat voidaan havaita aikaisemmin ja korjata helpommin. Tämä säästää paitsi rahaa, myös aikaa ja vaivaa – nämä kolme haluat ehdottomasti huomioida omassa projektissasi!

Pyrimme tässä artikkelissa antamaan yleiskuvauksen siitä, miten BIM toimii ja ketkä sitä käyttävät. Jos kuitenkin jokin jäi mietityttämään ja kaipaat tarkempaa tietoa siitä, miten BIM helpottaisi omaa rakennusprosessiasi, ota meihin yhteyttä ja jutellaan aiheesta tarkemmin.