Talonrakennushankkeet voivat yllättää työläydellään ja koetella itse kutakin: rakennusvirheet, epäselvät suunnitelmat, kommunikaatio-ongelmat ja kustannusten ylittyminen reilusti huolimattoman suunnittelun vuoksi ovat ongelmia, joihin kuka tahansa talonrakennushankkeeseen osallistuva voi törmätä. Onneksi näitä ongelmia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä monin tavoin – yksi niistä on BIM:in eli tietomallintamisen hyödyntäminen osana suunnittelu- ja rakennusprosessia.

 

Mitä tai mikä BIM on?

BIM (Building Information Modeling) on rakennuksen mallintamista. Samalla kirjainyhdistelmällä voidaan myös viitata tietomalliin, joka on mallinnusprosessin lopputulos. Tietomalli on kolmiulotteinen, digitaalinen malli rakennuksesta: se luodaan suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, ja sitä voidaan käyttää läpi projektin ja sen jälkeenkin.

BIM-malliin voidaan kerralla sisällyttää useita eri elementtejä: samasta mallista voi löytyä paitsi arkkitehdin suunnitelma ja rakennuksen perustiedot, myös tarkempia tietoja eri rakennusmateriaaleista sekä sähkö-, vesi-, tai lämmitysjärjestelmien sijainnista. Mallia voidaan käyttää monella tavalla koko projektin elinkaaren ajan. Sen avulla voidaan esimerkiksi luoda rakennusprosessin kustannusarvioita mm. sen perusteella, mitä materiaaleja tarvitaan ja kuinka paljon työvoimaa kukin tehtävä vaatii. Tietomallia voidaan päivittää ja hyödyntää myös rakennuksen ylläpidossa, kuten kunnostus- ja muutostöissä.

 

Miksi BIM:stä on hyötyä talonrakennushankkeessa?

BIM eli tietomallinnus voi auttaa sinua hallitsemaan projektia alusta loppuun. BIM:n etuja ovat muun muassa seuraavat:

  • Tietomallin soveltaminen 3D- ja VR-visualisointeihin, mikä mahdollistaa laajat näkymät koko projektiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
  • Rakennuksen kokonaisvaltainen hahmottaminen aina rakennusmateriaaleista sähköjärjestelmiin
  • Rakennushankkeen koordinoinnin edistäminen ja sen myötä todennäköisemmin onnistunut projekti
  • Parempi kommunikaatio hankkeen kaikkien osapuolten välillä, ja muutokset saadaan viestittyä ja toteutettua tehokkaammin
  • Muutostöiden ja ylimääräisen työn ja vaivan vähentyminen
  • Rakennuksen ylläpito helpottuu, kun siitä on jo aikaisemmin tehty tietomalli

 

Koe rakentamaton tilasi etukäteen

Kun on kyseessä oma tai asiakkaasi unelmakoti, on hyvä olla mahdollisimman varma siitä, että lopputulos tulee miellyttämään. BIM-malleilla rakennuksen toiminnallisuus on helppoa hahmottaa, ja toisin kuin perinteisten 2D-piirustusten kohdalla, tietomallin näkee kaikista kulmista.

BIM-objekteja voidaan myös siirtää suoraan 3D-visualisointeihin tai VR-malleihin, jotka ovat valokuvamaisia ja todentuntuisia. 3D-visualisoinneista näkee selkeästi, miltä talon sisä- ja ulkotilat tulevat todellisessa valaistuksessa näyttämään. VR-mallit mahdollistavat vielä tätäkin elävämmän tilakokemuksen: virtuaalitodellisuudessa voit lähes kirjaimellisesti kävellä sinun tai asiakkaasi tulevassa kodissa ja hahmottaa, kuinka paljon tilaa on käytettävissä tai millaisia sisustusratkaisuja kuhunkin tilaan sopisi.

Kun käytössäsi on ammattilaisten laatimina sekä BIM-mallit että 3D- tai VR-visualisoinnit, näkymät koko projektiin ovat erittäin hyvät ja ikävien yllätysten riski pienenee. Treedeellä meiltä onnistuu nämä kaikki – kysy tästä lisää BIM- ja 3D-mallinnuspalveluistamme!

 

Koordinoi rakennushankettasi kokonaisvaltaisesti

Kun tietomallintaminen talonrakennustyömaalla otetaan käyttöön, voidaan parantaa projektikoordinaatiota. Tämä pätee erityisesti monimutkaisiin hankkeisiin, joissa on mukana useita eri sidosryhmiä, mutta myös yksityishenkilöt voivat hyötyä merkittävästi tietomallinnuksesta.

BIM-mallin erityisominaisuus on se, että siihen mahtuu huimat määrät dataa. Insinöörit, arkkitehdit, alihankkijat ja urakoitsijat voivat kaikki käyttää samaa mallia ja tallettaa siihen tietoja. Reaaliaikaisesti päivittyvät tietomallit varmistavat, että yhtenäinen näkemys projektista säilyy sen alusta loppuun. Kun jokainen osapuoli näkee projektin kokonaisvaltaisesti, eri rakennusvaiheiden koordinoinnista tulee helpompaa. BIM-malli mahdollistaa myös tavallista tarkemmat rakennuspiirustukset, aikataulut ja kustannusarviot.

Kun sinulla tai yritykselläsi on hallussa asianmukainen ja toimiva BIM-malli rakennuksesta, voit nähdä helposti, miten eri osat ovat yhteydessä toisiinsa ja miten paljon työvaiheita vaaditaan. Mallin avulla konkretisoituu se, mistä kulut muodostuvat, ja mitä osia voi muokata ja kuinka paljon lisätyötä se vaatisi. Kun käsissäsi on ammattilaisten laatima BIM-malli, kustannuksia ja energiatehokkuutta on helpompi arvioida perinteisiin suunnitelmiin verrattuna.

 

Helpota kommunikaatiota tietomallinnuksen avulla

Onnistunut kommunikaatio on äärimmäisen tärkeä tekijä rakennushankkeiden onnistumisessa. Kuten edellä mainittiin, BIM-malli on jaettu tietokanta, joka päivittyy kaikille reaaliajassa. Tämä tarkoittaa paitsi projektin suunnittelun, myös yhteistyön parantamista kaikkien osapuolten välillä. Muutokset saadaan viestittyä nopeasti eteenpäin, mikä nopeuttaa prosessia ja ennaltaehkäisee virheitä.

Jos talo rakennetaan yrityksen toimesta, BIM-malli voi myös auttaa parantamaan viestintää muiden sidosryhmien kanssa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kommunikointiin asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa, sillä mallit ovat monipuolisia ja suhteellisen helposti tulkittavissa myös niille, joilla ei ole rakennusalan kokemusta.

Pähkinänkuoressa tietomallinnus helpottaa siis kaikkien rakennusprojekteihin osallistuvien osapuolten – mukaan lukien arkkitehtien, insinöörien, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden – yhteistyötä, koska jokaisella on käytettävissään tarkat suunnitelmat milloin tahansa rakentamisen aikana, ja kommunikaatio pelaa paremmin kaikkiin suuntiin.

 

Vähennä muutostöiden määrää

BIM voi auttaa vähentämään ylimääräisiä työvaiheita tai uusintatyötä. Kun työnkuva on selkeä ja hyvin kommunikoitu, suunnitteluprosessissa tehtyjen virheiden määrä vähenee ja talonrakennushanke valmistuu myös todennäköisesti ajallaan. Virtuaalisesta mallista mahdolliset ongelmakohdat havaitaan ajoissa ja ne voidaan korjata jo suunnitteluvaiheessa, mikä säästää aikaa, rahaa ja hermoja.

Tarkasti ja kokonaisvaltaisesti suunniteltu talo ennaltaehkäisee ikäviä yllätyksiä ja tulee todennäköisesti kestämään paremmin erilaisia sääolosuhteita ja ennen kaikkea elämistä. Kestävästi ja huolellisesti rakennettu talo vaatii useimmiten vähemmän kunnostustöitä, ja myös ympäristö kiittää kestävästä rakentamisesta.

 

Lopuksi

Tietomallinnusta voidaan soveltaa mihin tahansa rakennusprojektiin aina suurista kaupallisista projekteista, kuten toimistorakennuksista talonrakennushankkeeseen. Talonrakennuksessa tietomallista hyötyy sekä yksityishenkilöt että yritykset, mutta onnistunut tietomalli vaatii ammattiosaamista, jota meiltä Treedeellä löytyy. Takaa siis projektisi onnistuneisuus Treedeen BIM- ja 3D-mallinnuspalveluiden avulla. Tarjoamme palveluita niin yritys- kuin yksityisasiakkaille lähes 20 vuoden kokemuksella!